Nordeas nye domicil i Ørestad Nord er ikke et skandinavisk Fort Knox med tonsvis af danske kroner, der skal sikres

bag lås og slå. Alligevel inde- holder det 60.000 kvadratmeter store bankhus noget, som for mange har mindst lige så stor værdi: Viden. Derfor er sik- ringsniveauet helt i top udadtil, således at ingen uvedkom- mende kan spadsere ind i det flotte finansmekka, og indadtil, da domicilet bl.a. huser Nor- dens største trading floor. Her er styring af adgangsniveauer for adgang yderst vigtig, da huset udover trading også om- fatter administration og data- center med samlet op mod 2500 medarbejdere dagligt.

Sikringsopgaven kan derfor sammenfattes til ’afskærmning

og fleksibilitet’, og leverancen blev vundet af Petersen-Bach A/S under hovedentreprenør MT Højgaard.

- Vi har tidligere leveret sikringsløsninger til Nordeas domiciler og filialer, men sam- let set er det vores største leve- rance til dato. Det taler til vores fordel, at vi i mange år har anvendt de samme sikringssy- stemer på vores projekter, så vi i dag kender det ud og ind. Der- med er vores erfaring i sidste ende til kundens store fordel, fortæller salgschef Lars Vatne Nielsen fra Petersen-Bach A/S og tilføjer:

- Systemet tilbyder en enorm teknisk frihed, da installatio- nerne grundet åbenhed og brug af standard hardware og kom- ponenter kan sammensættes lige efter kundens behov. Men

også designmæssigt er der for- holdsvis frie rammer, og det er vigtigt i dag, hvor vi oplever en stigende efterspørgsel på blandt andet overvågningskameraer og kortlæsere, der enten er ind- farvet eller indbygget i facaden eller vægbeklædningen, så de får en diskret fremtoning i det samlede arkitektoniske udtryk.

FLERE OPGAVER LØBENDE

Petersen-Bach A/S har arbejdet med installation af integrerede sikringssystemer siden 2003, men virksomhedens historie går tilbage til 1976, hvor man startede med overvågningsløs- ninger til bankfilialer. Peter- sen-Bachs spidskompetence er de softwareintegrerede syste- mer, hvor sikringssystemdele

og omkringliggende it-systemer og databaser deler data således, at informationerne udnyttes til at give slutbrugeren maksimal udbytte af løsningen.

Til projektet i Ørestad har Petersen-Bach A/S forestået de elektroniske sikringssystemer inklusiv leverance af dørlåse og dørautomatik, komplet kabling og installation mv.

Samlet omfatter sikrings- pakken over 300 videoover- vågningskameraer og styring af adgang for over 400 it-rack. Dette inkluderer over 1000 alarmpunkter og over 350 døre med kortlæser og tilhørende elektronisk nøgleskab.

- Det har været et kæmpe projekt og en meget dynamisk proces, som løbende er pro- jekteret. Efter godkendelse af vores udbud har vi blandt andet

effektiviseret håndtering af flere hundrede manuelle nøgler ved etablering af elektroniske nøg- leskabe med rettighedsstyring, lyder det fra projektleder Flem- ming Simonsen.

ET HAV AF MULIGHEDER

Petersen-Bach bruger sikrings- platformen Lenel OnGuard, der binder alle sikringsdisciplinerne sammen i én samlet administra- tions- og betjeningsbrugerflade. Platformen er et netværksbase- ret sikringssystem og håndterer ud over det nye domicil også Nordeas seks andre hovedkon- torers lokationer rundt om i lan- det. Totalt set håndterer Lenel OnGuard for Nordea i Danmark over 700 kortlæsere på samme ADK-system.

- Lenel OnGuard er et af markedets mest åbne systemer at integrere imod, og det kan anvende et stort antal af tred- jepartleverandørers hardware og software. På denne måde er kunden aldrig låst i en end-to- end-løsning, men er frit stillet til at anvende andre komponen- ter og delsystemer i kombina- tion med Lenel OnGuard, siger Flemming Simonsen.

Projektlederen tilføjer:

- Med de senere års skær- pede krav til dokumentation er systemet optimalt. De sammenhængende løsninger giver fleksibilitet til afskæring af sikringszoner, og ved let

at udtrække historiske data foreligger alle de nyttige infor- mationer, en virksomhed har brug for i forhold til brugernes færden.

Kildehenvisning: Magasinet Byggeri, nr. 3 d. 24. april